องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  จ่ายเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 106]
 
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี งบป...[วันที่ 2021-04-08][ผู้อ่าน 109]
 
  ประชาสัมพันธ์ กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้น...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 143]
 
  จุดบริการล้างมือสำหรับประชาชนและผู้เข้ามาใช้บริการ[วันที่ 2021-01-04][ผู้อ่าน 237]
 
  จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่[วันที่ 2020-12-29][ผู้อ่าน 232]
 
  จุดบริการล้างมือสำหรับประชาชนและผู้เข้ามาใช้บริการ[วันที่ 2020-12-29][ผู้อ่าน 188]
 
  กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต[วันที่ 2020-11-18][ผู้อ่าน 122]
 
  กิจกรรมวันปิยุมหาราช 63[วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 104]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง[วันที่ 2020-10-19][ผู้อ่าน 244]
 
  อบต.ชุมแสง ได้ออกพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมมอบเ...[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 272]
 
  โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์พื้นดินและน้ำ ปร...[วันที่ 2020-06-05][ผู้อ่าน 115]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัด ประชุมสภาองค์การบริ...[วันที่ 2020-05-21][ผู้อ่าน 281]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7