องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]49
2 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 25 ธ.ค. 2562 ]36
3 รายงานงบการเงิน การคลัง [ 18 ธ.ค. 2562 ]55
4 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุและเบี้ยความพิการงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]59
5 โครงการแผนที่ภาษี [ 29 พ.ย. 2562 ]65
6 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]63
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]62
8 ขอเชิญชวนร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]73
9 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยผู้ป่วนเอดส์ งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]68
10 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล [ 4 ต.ค. 2562 ]69
11 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]71
12 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 27 ก.ย. 2562 ]70
13 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและวางท่อระบายน้ำทางทิศใต้บ้านชุมแสง [ 27 ก.ย. 2562 ]61
14 ประกาศแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส.สาขากระสัง [ 27 ก.ย. 2562 ]294
15 ประกาศ เรื่อง สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีผลกระทบตั้งแต่ 19-25 กันยายน 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]71
16 ประกาศ เรื่อง ระวัง! อย่ามองข้ามความปลอดภัย "โรคร้าย" ที่มากับน้ำท่วม [ 7 ก.ย. 2562 ]67
17 กำหนดรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร [ 3 ก.ย. 2562 ]64
18 ประกาศ เรื่อง พายุระดับ 2 ดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน [ 2 ก.ย. 2562 ]66
19 ประกาศ เรื่อง ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” [ 29 ส.ค. 2562 ]74
20 ครม.อนุมัติ มาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และปาล์มน้ำมัน ย้ำทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส่ [ 29 ส.ค. 2562 ]69
 
หน้า 1|2