องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การนัดประชุมสภาฯ [ 2 ต.ค. 2563 ]20
2 การรายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]69
3 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 25 ธ.ค. 2562 ]58
4 รายงานงบการเงิน การคลัง [ 18 ธ.ค. 2562 ]82
5 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุและเบี้ยความพิการงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]81
6 โครงการแผนที่ภาษี [ 29 พ.ย. 2562 ]83
7 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]83
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]80
9 ขอเชิญชวนร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]90
10 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยผู้ป่วนเอดส์ งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]86
11 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล [ 4 ต.ค. 2562 ]90
12 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]87
13 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 27 ก.ย. 2562 ]87
14 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและวางท่อระบายน้ำทางทิศใต้บ้านชุมแสง [ 27 ก.ย. 2562 ]80
15 ประกาศแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส.สาขากระสัง [ 27 ก.ย. 2562 ]362
16 ประกาศ เรื่อง สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีผลกระทบตั้งแต่ 19-25 กันยายน 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]132
17 ประกาศ เรื่อง ระวัง! อย่ามองข้ามความปลอดภัย "โรคร้าย" ที่มากับน้ำท่วม [ 7 ก.ย. 2562 ]86
18 กำหนดรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร [ 3 ก.ย. 2562 ]82
19 ประกาศ เรื่อง พายุระดับ 2 ดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน [ 2 ก.ย. 2562 ]84
20 ประกาศ เรื่อง ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” [ 29 ส.ค. 2562 ]95
 
หน้า 1|2