องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]1
2 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]1
3 ประการ การออกฉีดพ่นหมอกควันและพ่นละอองละเอียดแบบ ULV ตามคอกโคกระบือในเขตตำบลชุมแสง [ 8 มิ.ย. 2564 ]1
4 ประกาศ สัดสวนประชาคมท้องถิ่นตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 28 พ.ค. 2564 ]1
5 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 6 พ.ค. 2564 ]1
6 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]1
7 ประชาสัมพันธ์ กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่เทศบาล หรือ อบต. อื่น [ 5 เม.ย. 2564 ]1
8 ขอความร่วมมือประชาชน หรือผู้รับบริการ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ [ 1 เม.ย. 2564 ]2
9 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" [ 19 มี.ค. 2564 ]2
10 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลุมแสง สมัยชุมประชุมสามัญ สมัยที่1/2564 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]1
11 เอกสารสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ [ 10 ก.พ. 2564 ]1
12 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรควิค [ 15 ธ.ค. 2563 ]1
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเรื่องการนัดประชุมสภา [ 9 ธ.ค. 2563 ]1
14 ประกาศรายงานการเงิน การคลัง การบัญชี ณ วันสินปี ประจำปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]2
15 กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning day [ 5 พ.ย. 2563 ]2
16 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การนัดประชุมสภาฯ [ 2 ต.ค. 2563 ]2
17 ประกาศ เรื่ิองการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 26 มี.ค. 2563 ]2
18 การรายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]1
19 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 25 ธ.ค. 2562 ]1
20 รายงานงบการเงิน การคลัง [ 18 ธ.ค. 2562 ]1
 
หน้า 1|2