องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภา อบต.ชุมแสง เรื่้อง นัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]13
2 คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]14
3 ประกาศ เรื่องแจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนบาล 3 ขวบ อบต.ชุมแสง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง [ 2 พ.ค. 2565 ]31
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 เม.ย. 2565 ]49
5 มอบรถเข็นช่วยเหลือสำหรับผู้การพิการ [ 26 ม.ค. 2565 ]105
6 การประชุมมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 14 ม.ค. 2565 ]50
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]110
8 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ อบต.ชุมแสง และ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง [ 10 ม.ค. 2565 ]111
9 กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต) [ 10 ม.ค. 2565 ]57
10 การประเมิน LPA 64 [ 15 ธ.ค. 2564 ]2
11 ประกาศรายงานผลการการประเมินผลความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]1
12 ดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการ [ 9 พ.ย. 2564 ]135
13 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]141
14 โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อประกอบการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]133
15 ประกาศ เรื่องแจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 3 ขวบ อบต.ชุมแสง และ ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง [ 29 ต.ค. 2564 ]132
16 ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการตามโครงการเสริมสร้างสวัสิดการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]130
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]130
18 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ตำรวจภูธรภาค 3 ได้พัฒนาระบบรับแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน [ 14 ต.ค. 2564 ]132
19 ระชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคพขอรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย [ 14 ต.ค. 2564 ]130
20 ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 8 ต.ค. 2564 ]132
 
หน้า 1|2|3|4