องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัด ประชุมสภาองค์การบริ...
   
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยวิสามัญ ส...
   

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1/2563

  วันที่ 17 เม.ย. 2563 กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบถุงยั...
   

วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ...

  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1/2563
   

วันที่ 31 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1/25...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562


 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้