องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]22
2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 8 เม.ย. 2564 ]19
3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 8 เม.ย. 2564 ]20
4 ประชาสัมพันธ์ กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่เทศบาล หรือ อบต. อื่น [ 5 เม.ย. 2564 ]24
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน [ 25 ธ.ค. 2562 ]23
6 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2562 ]21
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 10 มิ.ย. 2562 ]21
8 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 มี.ค. 2562 ]19
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 28 ม.ค. 2562 ]18
10 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ม.ค. 2562 ]19
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 28 ม.ค. 2562 ]18