องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัด ประชุมสภาองค์การบริ...[วันที่ 2020-05-21][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยวิสามัญ ส...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 23]
 
  วันที่ 17 เม.ย. 2563 กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบถุงยั...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1/2563[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 39]
 
  วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชุ...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 32]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์[วันที่ 2020-01-14][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรมวันเด็กปี 2563[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมทำบุญในสำนักงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่[วันที่ 2019-12-27][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสมัยสามัญสมัยท...[วันที่ 2019-12-13][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการแข่งขันเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2019-12-12][ผู้อ่าน 51]
 
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองอำเภอกระสัง ออกตรวจติดตาม...[วันที่ 2019-12-11][ผู้อ่าน 112]
 

หน้า 1|2