องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง[วันที่ 2020-10-19][ผู้อ่าน 32]
 
  อบต.ชุมแสง ได้ออกพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมมอบเ...[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์พื้นดินและน้ำ ปร...[วันที่ 2020-06-05][ผู้อ่าน 73]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัด ประชุมสภาองค์การบริ...[วันที่ 2020-05-21][ผู้อ่าน 90]
 
  โครงการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื...[วันที่ 2020-05-12][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยวิสามัญ ส...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 81]
 
  ขอขอบคุณ ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ที่ได้มามอบเจลแอลกอฮอใ...[วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการสัตว์โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปณิธาน...[วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 28]
 
  วันที่ 17 เม.ย. 2563 กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบถุงยั...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1/2563[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 84]
 
  ครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชุม...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 71]
 

หน้า 1|2|3