องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง วิสามัญ สม...[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมคณะทำงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า...[วันที่ 2022-11-17][ผู้อ่าน 41]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยวิสามั...[วันที่ 2022-11-16][ผู้อ่าน 29]
 
   จัดประชุมการเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโ...[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 29]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแส...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 66]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงวันที่ 30 กันยายน 2565 ...[วันที่ 2022-10-30][ผู้อ่าน 68]
 
  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 69]
 
  แจ้งการบริการและอำนวยความสะดวกต่อประชาชน[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 55]
 
  การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 49]
 
  นายกอบต.ชุมแสง ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วม ม.6,8 ตำบลช...[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 96]
 
  พิธีแซนโฎนตา พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 77]
 
  ประชุมสภาอบต.ชุมแสง สมัยวิสามัญ 2-2565 วันที่ 1...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 81]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10