องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  การประชุมคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 36]
 
  ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณร...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 35]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลา...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการ “อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข”[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 20]
 
  เยี่ยมบ้านให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ครัวเรือนตกเ...[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรมรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2565[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 74]
 
  จุดตรวจบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหต...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 68]
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2565[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 64]
 
  มอบรถเข็นช่วยเหลือสำหรับผู้การพิการ[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 172]
 
  นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที...[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 142]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8