องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมผู้พิการกรณีขอรถเข็นโยก[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 147]
 
  กิจกรรมแจกเบี้ยงวดเดิอน มิ.ย.64[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 109]
 
  ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลสำหรับองค์การบริหารส...[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 106]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวด ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเ...[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 154]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2021-06-04][ผู้อ่าน 105]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 109]
 
  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพ...[วันที่ 2021-05-28][ผู้อ่าน 139]
 
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการฯที่ออกตรวจรับงาน...[วันที่ 2021-05-28][ผู้อ่าน 96]
 
  ประชุมคณะกรรมการ LTC กองทุน สปสช. อบต.ชุมแสง[วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 166]
 
  ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม สำนักปลัดและกองสาธารณสุข[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 111]
 
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลช...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 113]
 
  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 86]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7