องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5  กันยายน  2565   เพื่อยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพื่มเติมครั้งที่ 4  พ.ศ. 2565

2022-12-01
2022-11-17
2022-11-16
2022-11-15
2022-11-08
2022-10-30
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-09-26