องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยสามัญ 3/2565 ครั้งที่ 2/2565


ขอประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยสามัญ 3/2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบผ่านร่างให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

2022-12-01
2022-11-17
2022-11-16
2022-11-15
2022-11-08
2022-10-30
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-09-26