องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


พิธีแซนโฎนตา พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดพิธีเซ่นไหว้พิธิแซนโฎนตา  นำโดยนายดำรงฤทธิ์  เลาะหะนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 

2022-12-01
2022-11-17
2022-11-16
2022-11-15
2022-11-08
2022-10-30
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-09-26