องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์[วันที่ 2020-01-14][ผู้อ่าน 215]
 
  กิจกรรมวันเด็กปี 2563[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 210]
 
  กิจกรรมทำบุญในสำนักงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่[วันที่ 2019-12-27][ผู้อ่าน 225]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสมัยสามัญสมัยท...[วันที่ 2019-12-13][ผู้อ่าน 207]
 
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการช่วยเหลือ...[วันที่ 2019-12-13][ผู้อ่าน 190]
 
  โครงการแข่งขันเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2019-12-12][ผู้อ่าน 257]
 
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองอำเภอกระสัง ออกตรวจติดตาม...[วันที่ 2019-12-11][ผู้อ่าน 324]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ทางภาษี 2 ประเภท กับประชาชนใน...[วันที่ 2019-11-25][ผู้อ่าน 288]
 
  โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะ...[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 346]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนและคณะกรรมการพ...[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 263]
 
  กิจกรรมเข้าวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพ...[วันที่ 2019-09-13][ผู้อ่าน 170]
 
  โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"[วันที่ 2019-09-11][ผู้อ่าน 167]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7