องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวร...[วันที่ 2021-10-13][ผู้อ่าน 156]
 
  บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายก ...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 165]
 
  ประเพณีท้องถิ่นกิจกรรมแซนโฏนตา ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2021-10-05][ผู้อ่าน 171]
 
  กองสวัสดิการสังคม ออกมอบถงยังชีพผู้พิการทางการมองเ...[วันที่ 2021-10-04][ผู้อ่าน 136]
 
  โครงการคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาช...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 136]
 
  มอบรถเข็มพร้อมเงินช่วยเหลือสำหรับผู้การพิการ[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 128]
 
  สถานที่ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 120]
 
  โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีตจากบ้านจานหม่...[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 136]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแ...[วันที่ 2021-06-30][ผู้อ่าน 147]
 
  ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 117]
 
  กิจกรรมออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันไข้เล...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 136]
 
  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุม...[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 125]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7