องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  โครงการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื...[วันที่ 2020-05-12][ผู้อ่าน 290]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยวิสามัญ ส...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 286]
 
  ขอขอบคุณ ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ที่ได้มามอบเจลแอลกอฮอใ...[วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 219]
 
  โครงการสัตว์โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปณิธาน...[วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 230]
 
  กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง[วันที่ 2020-04-20][ผู้อ่าน 89]
 
  วันที่ 17 เม.ย. 2563 กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบถุงยั...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 259]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1/2563[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 294]
 
  ครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชุม...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 172]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 235]
 
  วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชุ...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 204]
 
  โครงการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสัญจร พบประชาชน ป...[วันที่ 2020-02-05][ผู้อ่าน 179]
 
  วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น[วันที่ 2020-01-15][ผู้อ่าน 83]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7