องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง


วันที่ 28-29 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ณ บ้านดินวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-12
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-14