องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


จุดตรวจบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565  เพื่ออำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต บ้านไม้แดงและ รพ.สต.บ้านก้านเหลือง อสม. และ อปพร. เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ 

2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-03
2022-04-29
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-19
2022-04-11
2022-03-29