องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  กิจกรรมทำบุญในสำนักงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่[วันที่ 2019-12-27][ผู้อ่าน 246]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสมัยสามัญสมัยท...[วันที่ 2019-12-13][ผู้อ่าน 227]
 
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการช่วยเหลือ...[วันที่ 2019-12-13][ผู้อ่าน 216]
 
  โครงการแข่งขันเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2019-12-12][ผู้อ่าน 282]
 
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองอำเภอกระสัง ออกตรวจติดตาม...[วันที่ 2019-12-11][ผู้อ่าน 346]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ทางภาษี 2 ประเภท กับประชาชนใน...[วันที่ 2019-11-25][ผู้อ่าน 309]
 
  โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะ...[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 370]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนและคณะกรรมการพ...[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 286]
 
  กิจกรรมเข้าวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพ...[วันที่ 2019-09-13][ผู้อ่าน 189]
 
  โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"[วันที่ 2019-09-11][ผู้อ่าน 187]
 
  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ[วันที่ 2019-08-28][ผู้อ่าน 323]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2019-08-16][ผู้อ่าน 267]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8