องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


ประเพณีท้องถิ่นกิจกรรมแซนโฏนตา ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยนายพิมล เอื้ออวยชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างทั่วไป และครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น แซนโฏนตา

2022-04-20
2022-04-19
2022-04-11
2022-03-29
2022-01-26
2022-01-14
2022-01-12
2022-01-10
2022-01-10
2021-12-28