องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


แจ้งการบริการและอำนวยความสะดวกต่อประชาชน


ประชาสัมพันธ์   แจ้งการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรทางเรือเข้าออกคุ้มสวรรค์น้อยและการขนย้ายสิ่งของต่างๆของประชาชน โดยจุดลงเรือ  ณ บริเวณศูนย์อำนวยการป้องกันภัยน้ำท่วมเฉพาะกิจ ด้านหน้าทางเข้าบ้านสวายสอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  มีเรือให้บริการจำนวน 2 ลำ ซึ่งจะมีการตรวจเช็คสภาพเรือทุกวันและมีเสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่าที่ได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถพยุงตัวได้ถ้าหากเกิดเหตุ  เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

2023-01-30
2023-01-27
2023-01-16
2023-01-05
2023-01-04
2022-12-01
2022-11-17
2022-11-16
2022-11-15
2022-11-08