องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


ประชุมสภาอบต.ชุมแสง สมัยวิสามัญ 2-2565 วันที่ 19 กันยายน 2565


เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2565

2022-12-01
2022-11-17
2022-11-16
2022-11-15
2022-11-08
2022-10-30
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-09-26