องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ธ.ค. 2563 ]21
2 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]19
3 ประกาศ เรื่องผลการประเมินผลการปฏิบัติงารของพนกงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]19
4 ประกาศ เรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส้วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]20
5 ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 28 ก.ย. 2563 ]21
6 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งงานบริหารที่ว่าง [ 13 ก.ค. 2563 ]19
7 ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]21
8 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงารของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ [ 19 มี.ค. 2563 ]20
9 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงารของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]19
10 ประกาศ ฐานในการคำนาณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]19
11 ระเบียบบริหารงานบุคคล [ 11 ก.ย. 2562 ]21
12 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง และบุคคล ต้นแบบ ผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]23