องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


ชมรมผู้สูงอายุตำบลชุมแสง โดย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง มอบเงินค่าฌาปนกิจศพ


เดือน มิถุนายน 2565 ชมรมผู้สูงอายุตำบลชุมแสง โดย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง มอบเงินค่าฌาปนกิจศพ รายนายมานะ จุลเนตร และนายต๊อก มีโชค ให้แก่ทายาทผู้รับผลประโยชน์

2022-09-26
2022-09-23
2022-09-20
2022-09-13
2022-09-05
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-17
2022-08-12
2022-08-11