องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมพนักงานส่วนตำบล โดยนายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เป็นประธานในที่ประชุม โดยประชุมหารือในประเด็นการเตรียมรับประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2565 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องพันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25666-2570) และเรื่องประเด็นการปฏิบัติข้อราชการอื่นๆ

 

2022-08-12
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-14