องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือประชาชน


วันที่ 10 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จัดประชุมคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยมีนายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการฯ โดยมีประเด็นข้อพิจารณาในเรื่อง 1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการใช้บริการรถยนต์ส่วนท้องถิ่น (รถดำ , รถแอมบูแลนซ์)  2. การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น (ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาศ ผู้ผ่วยติดเตียง พิการ) และ 3 การช่วยเหลือประชาชนกรณีจากการเกิดเหตุสาธารณภัย (วาตภัย)

2022-08-12
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-14