องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565


นายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงพร้อมคณะผู้บริหาร รองประธานสภาอบต.ชุมแสง ส.อบต.ชุมแสงทุกท่าน ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 3 ขวบอบต.ชุมแสง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง และ ในกิจกรรมดังกล่าว คณะผู้บริหารรวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้ผู้ปกครองและเด็ก ซึ่งเป็น หนึ่งในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 ที่ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ

2022-09-26
2022-09-23
2022-09-20
2022-09-13
2022-09-05
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-17
2022-08-12
2022-08-11