องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2565


วันที่ 10 สิงหาคม 2565  เวลา  10.00 น.  ในการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ณ ห้องประชุมสภาอบต.ชุมแสง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขั้นรับหลักการ)

2022-09-26
2022-09-23
2022-09-20
2022-09-13
2022-09-05
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-17
2022-08-12
2022-08-11