องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยนายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ นายกองค์บริหารส่วนตำบลชุมแสง คณะผู้บริหารและคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

2022-08-12
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-14