องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 3 ขวบ อบต.ชุมแสง เนื่อวจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคมือ เท้า ปาก [ 28 มิ.ย. 2566 ]9
2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 14 มิ.ย. 2566 ]15
3 ช่องทาง แจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณา [ 25 พ.ค. 2566 ]9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ริบเงินผู้รับเช็คหมดอายุแล้ว เป็นรายได้ [ 24 พ.ค. 2566 ]9
5 ร่วมบริจาค “อะลูมิเนียม” เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน [ 24 เม.ย. 2566 ]9
6 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 3 เม.ย. 2566 ]6
7 การรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 24 มี.ค. 2566 ]18
8 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 23 มี.ค. 2566 ]14
9 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ.2566-2568) และประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ครั้งที่ 2) [ 24 ก.พ. 2566 ]16
10 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ก.พ. 2566 ]16
11 ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]19
12 การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]12
13 การรับสมัครบุคลากรและองค์กรที่มีความดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพี่มเติม) [ 1 ก.พ. 2566 ]12
14 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองพัทยา เข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]9
15 ขอให้ดำเนินการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทวงถามหนี้และการปล่อยเงินกู้นอกระบบระบาด [ 1 ก.พ. 2566 ]13
16 การรับรองไม้ที่ปลูกขึ้นที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ 20 ม.ค. 2566 ]19
17 การแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล(DOPA-Digital ID) [ 20 ม.ค. 2566 ]17
18 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันทางการศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ฉบับที่สามระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]16
19 การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]14
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเรื่องแบบรายงานผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 [ 19 ม.ค. 2566 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7