องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรายงานการเงิน การคลัง การบัญชี ณ วันสินปี ประจำปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]9
22 กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning day [ 5 พ.ย. 2563 ]8
23 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การนัดประชุมสภาฯ [ 2 ต.ค. 2563 ]9
24 ประกาศ เรื่ิองการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 26 มี.ค. 2563 ]7
25 การรายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]7
26 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 25 ธ.ค. 2562 ]8
27 รายงานงบการเงิน การคลัง [ 18 ธ.ค. 2562 ]7
28 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุและเบี้ยความพิการงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]7
29 โครงการแผนที่ภาษี [ 29 พ.ย. 2562 ]7
30 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]8
31 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]8
32 ขอเชิญชวนร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]7
33 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยผู้ป่วนเอดส์ งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]6
34 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล [ 4 ต.ค. 2562 ]7
35 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]8
36 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 27 ก.ย. 2562 ]8
37 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและวางท่อระบายน้ำทางทิศใต้บ้านชุมแสง [ 27 ก.ย. 2562 ]8
38 ประกาศแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส.สาขากระสัง [ 27 ก.ย. 2562 ]523
39 ประกาศ เรื่อง สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีผลกระทบตั้งแต่ 19-25 กันยายน 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]10
40 ประกาศ เรื่อง ระวัง! อย่ามองข้ามความปลอดภัย "โรคร้าย" ที่มากับน้ำท่วม [ 7 ก.ย. 2562 ]7
 
|1หน้า 2|3