องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงาน


ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ