องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
สป.สช ตำบล


คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสุนการจัดบริการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ 1/2561

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสุนการจัดบริการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ 1/2561    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสุนการจัดบริการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ 1/2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ