องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]30
2 ประกาศ เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ณ วันสิ่นปีงบประมาณ 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]34
3 ประกาศ เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ณ วันสิ่นปีงบประมาณ 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]134
4 รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 27 เม.ย. 2564 ]259
5 รายงานการเงิน การคลัง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]221
6 ประกาศเรื่องการรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]212
7 ประกาศ รายกงานผลการดำนินงานรายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]217
8 ประกาศ การรายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]264
9 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]230