องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม ออกมอบถงยังชีพผู้พิการทางการมองเห็น


วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็น โดยได้มอบให้ นางมด โหรีรัมย์ ผู้พิการตาบอด ชาวบ้านหมู่ 12 บ้านหนองหัววัว ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

2023-04-12
2023-03-21
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-17
2023-02-14
2023-01-30