องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจการที่ขอรับการสนับสนุนงบปรัมาณจากกองทุนหลักปรักันสุขภาพ


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจการที่ขอรับการสนับสนุนงบปรัมาณจากกองทุนหลักปรักันสุขภาพ

2024-03-21
2023-10-27
2023-04-12
2023-03-21
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-17