องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
 


การประชาคม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 บ้านสวายสอ หมู่ที่ 8


วันที่ 5 มกราคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
นำโดย นายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ
นายกองค์บริหารส่วนตำบลชุมแสง
นายอนันต์ นุสันรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,
นายบุญชู พลแสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
นายพิมล เอื้ออวยชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ทำการประชาคม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565
บ้านสวายสอ หมู่ที่ 8
2023-10-27
2023-04-12
2023-03-21
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-17
2023-02-14