องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย โอนงบครั้งที่ 3 [ 14 มี.ค. 2567 ]2
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศง 2566 -2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]4
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศง 2566 -2570 ) เปลียนแปลง ครั้งที่ 1/2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]3
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2567 แก้ไขครั้วที่ 1 [ 29 ก.พ. 2567 ]0
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2566 -2570 ) [ 23 ก.พ. 2567 ]1
6 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]6
7 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 โอนครั้งที่ 9 [ 29 ส.ค. 2566 ]30
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]0
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) แก้ไขครั้งที่ 2/2566 [ 28 ก.ค. 2566 ]34
10 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 โอนครั้งที่ 8 [ 28 ก.ค. 2566 ]33
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]40
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]0
13 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 6 [ 15 พ.ค. 2566 ]34
14 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 5 [ 7 เม.ย. 2566 ]187
15 ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 22 มี.ค. 2566 ]36
16 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 4 [ 22 มี.ค. 2566 ]35
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1-2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]44
18 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 3 [ 10 มี.ค. 2566 ]62
19 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 1 ก.พ. 2566 ]38
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 19 ม.ค. 2566 ]41
 
หน้า 1|2