องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 167 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 10 ม.ค. 2567 ]3
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสวายสอ ม.8 ตำบลชุมแสง - บ้านประดู่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 ส.ค. 2566 ]35
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลาประชาคมไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวมาทางทิศเหนือ ม.10 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 ส.ค. 2566 ]27
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางอำภา คงราศรี ม.9 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 ส.ค. 2566 ]27
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ทางไปบ้านสวายสอ (ต่อของเดิม) [ 13 ก.ค. 2566 ]28
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า ร.ร สวายสอไกรปัญญานุเคราะห์ไปทางทิศเหนือ หมู่ 8 (ต่อของเดิม) [ 13 ก.ค. 2566 ]36
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้านต่อจากของเดิม หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง [ 13 ก.ค. 2566 ]31
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางอ้น นุวรรณรัมย์ ไปทางทิศใต้ หมู่ 4 [ 13 ก.ค. 2566 ]28
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(จากบ้านนายปลด แย้มงาม ไปทางทิศใต้) หมู่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 27 ก.พ. 2566 ]35
10 ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกจากวัดไผ่ก้านเหลืองไปโคกจิก ม.4 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 ก.พ. 2566 ]36
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านตาขาวไปทางทิศตะวันออกหมู่บ้านเลี้ยวไปทางศาลเจ้าปู่อุดมศักดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 ก.พ. 2566 ]41
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน (ทางไปวัดบ้านไม้แดง) ม.12 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 13 ก.พ. 2566 ]33
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมซอยกระท่อมตายาย หมู่ 6 คุ้มสวรรค์น้อย [ 8 ก.พ. 2566 ]40
14 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเสมือนไปบ้านนายสุเบียร สุขล้อม หมู่ 7 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ม.ค. 2566 ]40
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกถนนลาดยางไปทางหนองสามเหลี่ยม หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 20 ม.ค. 2566 ]42
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้าน นางสายไหม นุสายรัมย์ ไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 11 ม.ค. 2566 ]34
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้าน นายยเคย นิโรรัมย์ ไปทางสระประปา ม.1 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ [ 11 ม.ค. 2566 ]34
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 [ 11 ม.ค. 2566 ]41
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปบ้านสวายสอต่อของเดิม) [ 26 ธ.ค. 2565 ]35
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ร.ร.บ้านสวายสอไกรปัญญานุเคราะห์ไปทางทิศเหนือ [ 29 พ.ย. 2565 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9