วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองศาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสวายสอ ม.๘ ตำบลชุมแสง - บ้านประดู่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมเครื่องพิธีเปิด-ปิดสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดภายในตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3053 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างจัดหาแว่นตา ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก และช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุและกลุ่มวัยทำงานของตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสวายสอ ม.๘ ตำบลชุมแสง - บ้านประดู่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสวายสอ ม.๘ ตำบลชุมแสง - บ้านประดู่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง